Egy amerikai író európai kalandozásai

Mix Online - Egy amerikai író európai kalandozásai - Nyomtatható változat

főoldal - Vélemény
Mogyorósi Géza | 2022. 06. 13. 8:00:00
Egy amerikai író európai kalandozásai Berlin-Wilmersdorfban pár saroknyira lakom attól az utcától, ahol egyik kedvenc, tengerentúli íróm élt hajdan. Az 1835-ben Floridában született Mark Twain úr szivarozó, bozontos üstökű, vagány alakja a katonás Német Birodalomban szóbeszéd tárgya lett.
Ne tököljünk, nem tipikus turista volt Mister Twain! Hiszen a  „The Adventures of Tom Sawyer” és más világhírű művek szerzője amerikai adósságai elől menekült az öreg kontinensre a 19. század végén. A Floridában született, betűszedői és révészi képzettséggel is rendelkező író szivarozó, pipázó, bozontos üstökű, merész öltözékű alakja a katonás Poroszországban nagy feltűnést keltett. Az olvasóestekkel - pénz keresettel! - kombinált kalandozása izgalmas állomása volt Berlin. Anno 1891 őszén az 56 esztendős külföldi férfi nem panaszkodott az esős, havas, zord germán klímára! A füstölgő kéményekre pillantva papírra vetette, hogy „a berlini kályha a legjobb, melyet valaha is láttam.”

Harmadik európai látogatása során végül is öt hónapot élt a Német Birodalom legnagyobb városában Mark Twain. Egy levelében így méltatta a porosz metropoliszt: „a wonderful city”. Életrajzírói megjegyzik, hogy a világot Hawaiitól Itáliáig és Svájctól Palesztináig beutazó amerikai irodalmár csodálata nem volt üres fecsegés – később két lányát Berlinbe küldte tanulni. Szerette Bécset is a mester. Olvasom, hogy 1897 szeptemberétől 1899 májusáig lakott a császárvárosban, ahol gyermeke Clara  zongora órákat vett. Twaint még az uralkodó, Ferenc Jóska is fogadta, mielőtt visszahajóztak az Egyesült Államokba.

Aki részletesebben kíváncsi szellemes hősünk kalandos pályafutására, annak figyelmébe ajánlom a The Autobiography of Mark Twain című New York-i kötetet, melynek előszavában ezt írja az 1910-ben elhunyt szerző: „Ebben az önéletrajzban szem előtt tartom azt a tényt, hogy a sírból szólalok meg... mert mire ez a könyv elhagyja a nyomdát, én már halott leszek... erre nyomós okom van: innen szabadon szólhatok.”