Lógok a vasalódeszkán

Mix Online - Lógok a vasalódeszkán - Nyomtatható változat

főoldal - Vélemény
Csontos Tibor | 2020. 06. 15. 8:11:07
Lógok a vasalódeszkán Miközben lógok a vasalódeszkán, arra gondolok, hogy ezentúl ha nem is hordozzák körbe vasalódeszkán a makói tornatanárt, de talán bízvást pályázhat az idei tanév legnépszerűbb tanárának címére. Mi több, megalapíthatnák az Arany Vasalódeszka kitüntetést, mellyel Az év tankerületi igazgatóját jutalmazhatnák. A makói vasalódeszka hungarikum lesz, alaposan megtépázva az echte makói hagyma hírnevét, meglódul a vasalódeszkák eladása, országszerte Vasalódeszka Mintaboltok nyitnak, melyekben így kínálják majd az otthoni testmozgásra, száraz úszásra alkalmas portékákat: A makói tornatanár ajánlásával.

Tornatanár úr kérem, ön is tudja, hogy az izmaim fejletlenek, a mellem is szűkecske, én viszont eddig nem tudtam, hogy mi lakozik önben. Eleddig ezt csupán homályosan sejtettem, de midőn megláttam a makói jagos tornatrikójában, fürdőnadrágjában, hajára tapadó úszósapkájában,napszemüvegben, amint hasmánt terült el vasalódeszkáján, és hosszúkatinkás csapásokkal szelte a levegőt, csettintve jegyeztem meg, hogy ön tüneményes ember, aki mellett bízvást eltörpül az a bizonyos dicsőséges százharminchárom bátor képviselő a Tisztelt Házban. Nem beszélve tankerületének nagy ívű igazgatójáról.

Lógok a vasalódeszkán.Szóval, izmaim fejletlensége, mellem szűkössége miatt is néztem az ön virtuóz mutatványát, amint rendkívüli férfiként hanyag mozdulattal elheveredett a családi vasalódeszkán, hogy így hozza meg a kedvünket az online tornaórákhoz. S nem arra biztatott, hogy az udvari szőnyegporoló rúdjára másszunk fel, mert akkor bizonyosan eszembe jut a disznó Bauer, aki a tornaórákon mindig a vékonyabb póznához ugrott és rám hagyta a vastagot. Igen ám, de tankerületének vezetője emiatt elkezdett pikkelni önre, éppen úgy, ahogy a Fröhlichnek is pikkje volt rám algebrából, mert jobban tudtam az algebrát, mint ő. A tankerület igazgatója minden ízében pártbeli pikkelőnek mutatkozott, komolytalannak és szakszerűtlennek minősítette ezt a vasalódeszkás mutatványt. E tankerületi vezető korunk hőse, a lojalitás stréber Steinmannja el is tiltotta önt a tanítástól, a tanítványaitól, jelezve, hogy a pedagógiai és humorérzék oly messze került tőle, mint Makó Jeruzsálemtől. A felfelé nyaló, lefelé tipró tankiskirály típusaként alázta és sértette meg méltóságában a mi kreatív tornatanárunkat.

Lógok a vasalódeszkán. Én másféle ember vagyok. Nem tudom elképzelni, hogy lehet olyan ember, aki mindenben egyformán tökéletes, miként a tankerületi igazgató hiszi magáról. Ő a tanügyi rendszerbe tökéletesen illeszkedő fogaskerék, aki zavaró ideológiai homokszemcseként érzékelte Tornatanár úr kérem, az ön humoros videóját. Pikkelt a kreativitására, az önállóságára, mindarra, ami a pedagógia lényege. Vagy csupán annak idején fel volt mentve testnevelésből, és zavarta, hogy a felmentett tanulóknak kellett kihozni a szertárból az ugrószekrényeket és a birkózó szőnyeget. Esetleg azt gondolta a tornáról, hogy micsoda marhaság, mert minden arra megy ki, hogy az emberi testrészek közül, ha lehet, egy se maradjon azon a helyen, ahová az isten teremtette. Lábak a levegőben, a térd kifordul, kilógó nyelvvel mászunk a kötélen…

Lógok a vasalódeszkán. Persze a tanügyi rendszer e hűséges fogaskerekének a történtek nyomán vérbe borult értelme a politikai realitást is nélkülözte: hűséges párttankatonaként miért nem érzékelte, hogy napjainkban politikai trend a sport elsődlegessége? Talán arra gondolt, hogy a vasalódeszkán való úszás nem tartozik a látványsportok közé? Egyvalamit elért: a kockás ing után a vasalódeszka lesz a pedagógusi kreativitás jelképe, a nemzeti alaptanterv elleni küzdelmek pajzsain a legfőbb címermotívum. A tankerfőnök meg nem értve a felháborodást, lemondott és nyilván elhatározta, hogy mostantól kezdve csak olyan inget vásárol majd, amit nem kell vasalni. S talán már előre sajnálja, hogy nem tehet semmit, ha ön, Tornatanár úr kérem, a legközelebbi ballagási tablón szörfdeszka helyett vasalódeszkával szerepel majd a ballagó osztályok tanulóinak fényképei között. Esetleg a vele szolidaritást vállaló pécsi evangélikus lelkésznek az otthoni, vasalódeszkából készített házioltára előtt álldogálva. 

Lógok a vasalódeszkán. Ez a szegény, levitézlett, bukott tankerdirit pedig rémálmaiban nem deresre, hanem vasalódeszkára húzzák és megszégyenülten veheti tudomásul, hogy nem csupán az egész osztály röhögött rajta, hanem az egész ország is. Legalább úgy röhöghettek rajta, mint ahogyan történt az Kökörcsin tanár úr óráján, amikor a Zajcsek beült az új szemétládába és magára húzta a fedelét. Hősünk emlékeztet is bennünket Kökörcsin tanár úrra, akit Wlach úgy rajzolt fel a táblára, hogy alsónadrágban, cilinderrel a fején tesz jelentést az Osztály magaviseletéről II. Józsefnek. A mi tankerhősünk is nyilván jelentett volna az ő második Józsefének a vasalódeszkás tanár eme csínytevéséről. Egyébként pedig talán nem történik meg mindez, s Tornatanár úr kérem, ön nem kapja meg a „vasalódeszkás tornatanár” megtisztelő eposzi jelzőjét, ha a tankerületi igazgatónak az óvodában a vasalódeszka lett volna a jele.


(Karinthy Frigyes Lógok a szeren, Röhög az egész osztály, Magyarázom a bizonyítványom, A jó tanuló felel című naplórészleteinek felhasználásával.))