RSS Feed

Leporolt porosz történelem

Dióssy Dániel - 2022. 09. 07. 8:04:02 Nagyobb szöveg Kisebb szöveg Cikk küldése e-mailben Nyomtatóbarát változat

Leporolt porosz történelem

Folytatva a nyári történelemórát.Bismarck, az osztrák háborúban aratott megsemmisítő győzelem után megengedhette magának, hogy büntetlenül hárítsa el azokat a tanácsokat, amelyek az angol liberalizmus sikereire hivatkoztak és mélyen belevéste Németország alkotmányos életébe azt az elvet, hogy a parlament megszavazhat ugyan új adókat és megvitathatja a törvényeket, de három dologhoz nem ér fel a hatalma.

Nem parancsolhat a hadseregnek, nem irányíthatja a politikát, nem juttathat hatalomra és nem buktathat meg kormányokat. A Hohenzollern-uralom végéig ez maradt Németországban az alkotmányos gyakorlat. Ne gondoljuk, hogy a felelőskormányzatnak nem voltak bajnokai Poroszországban. A német liberálisok nagyobbrészt művelt és hazafias polgárok voltak, akik megbecsülték a nemzet erejét, de törődtek a nemzeti szabadság védelmével is. A trónörökös, s annak értelmes,lelkes, de megfontolatlan angol felesége rokonszenvezett velük: támogatta őket az egyetemek tudományos tekintélye, s az angol tapasztalatok hatalmas fegyvertárában nem volt olyan érv, amelyet fejéhez ne tudtak volna vágni a gyűlöletes junkernek, aki egymaga, kihívó hetykeséggel védelmezte az autokrácia fellegvárát.

De Poroszország nem volt Anglia. Feudálisabb volt, katonásabb, s mivel a gyári rendszer még alig kezdődött meg,sokkal kevésbé volt ipari jellegű ország. Ilyenformán a liberalizmus Bismarck szemében erőtelen erő volt,amelyet könnyű sértegetni és könnyű kibillenteni a helyéből. Az angolokat  szerette és becsülte, de hite szerint az angol kormányzati elvek Poroszországba átültetve tönkretették volna az országot. 

S hol vagyunk még az 1936-os berlini olimpiától és attól, hogy Joseph Goebbels télikabátokat gyűjt a fagyos fronton harcoló német katonáknak! A nyár végi történelemórának folytatása következik.

(H.A.L. Fisher: Európa története III.A liberális kísérlet)

Fotó: -a-
Lap tetejére