RSS Feed

Vesztésre álló veszternhősök

Csontos Tibor - 2021. 06. 10. 8:00:13 Nagyobb szöveg Kisebb szöveg Cikk küldése e-mailben Nyomtatóbarát változat

Vesztésre álló veszternhősök

Jöttek a klipben, mint az aszteroidagyilkos náza legénység brúszvilisszel és benaflekkel a popcormozis Armageddonban. Jeles férfiak, köztük persze a gyengébbik nem képviselőjével, de hát az Armageddonban is volt nő, az éroszmisszes sztívtájler lányának megformálásában. A Föld megmentésére szövetkezve, elszántan, mi pedig ropogtattuk a szinemaszitiben az agyonsózott pattogatottat, amire csúszott az az agyoncukrozott barna lötty is a papírvödörből. S jöttek, mint A hét mesterlövészben sztívmekvínék.

Kétségtelenül hatásos volt, akárha szkafander vagy éppen veszternszerkó lett volna rajtuk.  De nem ám olyan spagócaveszternes, hanem amilyet az éppen hatvan esztendeje bemutatott A hét mesterlövészben viselt például yulbrinner vagy csarlzbronzon. Ez a hét veszternhős jutott eszembe, midőn látom a jeles férfiak kínlódását a status quo fenntartásáért vívandó küzdelemben. El- és bejöveteleik, megszólalásaik mindenképpen armageddonos és hétmesterlövészes volt. Ami ez utóbbit illeti, eszembe ötölhetett volna persze az endékás-jugoszláv hibrid vinetú, gojkómitics is. Ráadásul ő a nagy medve fia fia volt, márpedig a nagy medve fiának lenni, trendi dolog minálunk. Ám az M7-ek (a hét mesterlövész) erőteljesebbnek, győzedelmesebbeknek tűnnek énnékem.

Ráadásul A hét mesterlövész a klasszikus veszternt képviseli: a jó emberek megvédik a jó közösséget a rosszemberektől. A film egy szegény mexikói faluban játszódik, melynek lakóitól a gonosz bandita és csapata rendre elveszi a termést, veszélyeztetve ezzel a megélhetésüket, az életüket. Ezért a parasztok megkeresik a veterán mesterlövészt, Kriszt, aki nem kevés szakértelemmel össze is verbuvál egy hétfős társulatot a falu védelmére a főgonosz, Kálvéra ellen. Persze, a hetek nem csupán együttérzésből vállalkoznak az egyébként rosszul fizetett őrző-védő szolgálatra, hanem szorult helyzetük miatt is. Egyikük a törvény elől menekül, a másikuk favágásból él, a harmadik mesterlövész könyvelő lehetne a sarki fűszeresnél, a negyedik úgy véli, titkos aranykincset rejt a falu, az ötödiket a becsvágy űzi, a hatodik dicsekvésből csatlakozik. Csupán a toborzó Krisz érzi át a szegények gondjait. " Sokat kínáltak már a munkámért, de mindent még soha" - jegyzi meg egy helyütt. 

A filmbeli hetek megtisztuláson is átesnek, megtanulják becsülni a parasztokat, szemben mondjuk, Kálvérával, aki a szegény emberek fölé igyekszik magasodni, miként erre utal is: " Ha Isten nem akarná, hogy megnyírjuk őket, nem teremtette volna őket birkáknak!" Vesztett is a mesterlövészekkel szemben, akik - mint később kiderül -, bár áldozatok árán, de reményteljessé tették a falu reménytelen helyzetét. Azt még nem tudjuk, a mi filmünk hogyan végződik, az akciófilmes fíling  azonban sejteti, hogy eljön a magányos és a társas akcióhősök diadalma. Miként eljött A hét mesterlövészben is, melyben az is elhangzott, hogy egyszer egy fickó El Pasóban beleugrott a kaktuszba. A kérdésre, hogy miért, ezt válaszolta: Pillanatnyilag jó ötletnek látszott...


Fotó: -a-
Lap tetejére