RSS Feed

Margit asszony titkai

Mogyorósi Géza (Berlin) - 2021. 02. 13. 16:40:07 Nagyobb szöveg Kisebb szöveg Cikk küldése e-mailben Nyomtatóbarát változat

 Margit asszony titkai

Reményik Sándornak 1924-ben megjelent kötete - A műhelyből - egy olyan költeményt is tartalmaz (Azt mondják...), amelynek címe alatt egy név van: "Weress Margitnak". A mai olvasó, nagy időtávolból tán el sem tűnődik az ilyesfajta ajánláson! Pedig érdemes!

Koronavírusos időkben, talán azok is leemelnek egy-egy regényt, netán lírai kötetet a könyvespolcukról, akik amúgy még újságot sem szívesen vesznek a kezükbe. „Lehet, hogy a versolvasó átsiklik az ilyesfajta ajánlókon, pedig ez esetben mögötte egy gazdag élet, s egy érdekes személyiség rejtőzik. Ki ő? Erre derül fény ebből a visszaemlékezésből. Weress Margit Tordán született, magyar-német szakos tanárnő volt, s az első kisebbségi évek idején Nagyenyeden Áprily Lajosnak tanártársa. Rajta keresztül ismerkedett meg Reményik Sándorral is, s főképp kettőjük verseit előadva vált ismertté az épp csak bontakozó erdélyi magyar irodalmi életben“ - szól a régi-új Reményik kötet tájékoztatója.
„Ennek több, mint félszáz levél őrzi a tanúbizonyságát az Áprily- és Reményik-hagyatékban. S a kolozsvári kiadó jóvoltából mostantól immár ebben a visszaemlékezésben is, amelyet Áprily biztatására az 1960-as években vetett papírra. A most megjelent legelső kötetében csupán a gyermek- és ifjúkorának mindennapjai elevenednek meg: a háború előtti évtizedek tordai világa, egy tisztes polgári életforma, amely őt is körülölelte. S a kolozsvári (majd grázi) egyetemi esztendők is felbukkannak, amelyekre már az 1914-es vérontás vetette árnyékát. A további kötetekben, élete fonalát követve, eljutunk majd Budapestre, Nagyenyedre, Segesvárra, Székelyudvarhelyre, ahol az 1950-es évekig tanított a református tanítónőképzőben és a kollégiumban.“

Fotó: -a-
Lap tetejére