RSS Feed

Obádovics

Csontos Tibor - 2017. 05. 27. 8:00:09 Nagyobb szöveg Kisebb szöveg Cikk küldése e-mailben Nyomtatóbarát változat

Obádovics

Pontosabban: "Az" Obádovics. Akinek nevét Charles Simonyi is megemlítette világűrben, ahová felruccant némi turistáskodásra. Amikor fiatal voltam, Obádovics József Gyula könyvéből tanultam a matematikát -mondta odafönt. A matematika tudományának manapság Balatonszárszón élő tudora a közelmúltban ünnepelte kilencvenedik születésnapját, mely alkalomból életrajzi kötetét is megjelentette az általa alapított Scolar Kiadónál. Leghíresebb könyve mégis az Obádovics-féle matematika könyv, amely a matematika bibliájának számít.

Gyula, jobb lenne, ha lány lennél! – mondta Obádovics J. Gyulának egészen tizennyolc éves koráig az édesanyja, amikor valamilyen csínytevésen kapta, de inkább arról volt szó, hogy valóban lánynak várták. Ezt a lánynak várt fiút a születése utáni pillanatokban a családi legendárium szerint a bába kivitte az udvarra, felmutatta a napnak, miközben megjegyezte: ilyen napsütéses legyen az egész életed! Obádovics J. Gyula pedig bevallja, hogy ha most, életének kilencvenedik esztendejében visszagondol erre az óhajra-sóhajra, kijelentheti, hogy a bábaasszony kívánsága bizony egész élete útján végigkísérte. 

Az Életem - Hiszek a végtelenben című könyvéből éles eszű bajai kisfiút ismerünk meg, aki három éves koráig csak bunyevácul beszélt, a magyar óvodában viszont már két hét alatt megtanult magyarul, aki az óvodában két lányba is szerelmes volt, akit érdekelt, milyen erő forgatja a vekker óramutatóit. Elemistaként betlehemezett, az iskola tornatermében hat fillérért Chaplin-filmeket nézhetett, a nagyapja kaszálni, az apja úszni és kerékpározni tanította, répát és mákot vetett, szénát forgatott, kukoricát fattyazott, teheneknek szecskát készített. Kiskamaszként szerette a verseket, sokat olvasott, a számtan- és mértanórákon pedig gyorsan megoldotta a példákat, majd a pad alatt tovább olvasta a Tarzan-könyveket és Az utolsó mohikánt, de a Cilike-regényeket sem hagyta ki. 

A számítások egy részét fejben végezte el, csak a végeredményt írta a füzetbe, amit a tanára nem hitt el neki, azt hitte, a padszomszédja füzetéből puskázott. Még azt sem hitte volna el, hogy a kis Obádovics az antikváriumban megvásárolt Az egyszeregytől az integráligcímű könyvet olvasgatta… Például napokig azon rágódott, hogyan lehet végtelen sornak véges összege. Azt mondja, ma már nem helyesli, hogy nem bombázta kérdéseivel a matematikát értő tanárait. – Egész életemet végig kísérte a „mindent egyedül kell megoldanom” magatartást, ami apám hatására alakult ki bennem – jegyezte meg Obádovics, aki a líceumban a matematikán kívül nem nagyon akart más tárgyat tanulni.

Imponáló, hogy a matematika bajai születésű, nemzedékeket nevelő professzora máig nem felejtette el a bunyevác hagyományokat, meséket, népdalokat, a bunyevác nyelvet. Nem véletlen,hogy a kilencvenedik születésnapjára időzített könyvbemutatóján a bunyevác himnuszt is eljátszották a tiszteletére. Amely kötet arról is szól, hogyan lett a kíváncsi természetű, eleven eszű bajai kisfiúból tekintélyes, nemzedékeket nevelő professzor, akinek 1956-ban megírt és húsz kiadást megért Matematika című könyvén generációk nőttek fel. Ez volt, népi elnevezéssel az „Obádovics”, a szerzőjével azonosított híres kötet. (Akik viszont nem szerették a matematikát, azoknak inkább hírhedt.) Az ő nevéhez fűződik a matematika érthető, sokak számára befogadható és szerethető megfogalmazása, tanítása, az ő tevékenysége járult hozzá a korszerű matematikaoktatáshoz, és neki köszönhetjük a számítástechnikai oktatás megszervezését Magyarországon. . matematika megszerettetésében és felfedezésében."

Ma Balatonszárszón él, ahol megkapta a díszpolgári címet is, hiszen a település büszke az egyik leghíresebb lakójára, aki mindig is tevékeny életet élt, miként írja, meg kellett küzdenie az életért, apja mellett kőműves segéd volt, nagyapja mellett egész napos mezei munkát végzett, sohasem unatkozott, folyton járt az agya, s ha kellett, a keze is tette a dolgát. Tanított, egyetemen oktatott, intézetet szervezett, korszerű matematikai és számítástechnikai jegyzeteket és könyveket írt, matematikai versenyeket szervezett, népszerűsítette tudományát. A Balaton-parti településen folytatja tevékeny életét: kertet művel, horgászik, bort készít, vöröset és dióbort és diópálinkát is, esténkét klasszikusokat, valamint kortárs irodalmat olvas és bízik a jövőben. Három lányuk van, akik ugyancsak matematikával foglalkoznak. A tudományok királynőjével, miként Obádovics J. Gyula emlegeti a matematikát, amely nélkül bizonyosan nem létezne a ma tudománya. Így hát ő a királynő királya.

Ja, és Julius J. Coach álnéven erotikus regényeket írt. Az első regényét fogadásból írta, a szőlőmetszés közötti pihenőidőkben… Az egyik erotikus regényének a fülszövegében például ez olvasható: „ A nő a Stradivari hegedűnél is értékesebb, de miként az is csak jó vonóval szólal meg a legszebb hangján, úgy a nőhöz is kell egy jó vonó. Ezt a szerepet a férfi tölti be, aki ha jól fel tudja hangolni a hangszerét, akkor vonójával kihozhatja belőle a maximumot.”  Saját bevallása szerint a felesége ezeket a könyveit nem hajlandó elolvasni.


Fotó: scolar.hu
Lap tetejére