Emlékek a Hadak útja mentén

Mix Online - Emlékek a Hadak útja mentén - Nyomtatható változat

főoldal - Vélemény
Csontos Tibor | 2019. 08. 10. 8:00:12
Emlékek a Hadak útja mentén Nem csupán a hadtörténet részei, de érzelmileg is megérintik az embert a hadisírok, melyek gondozása egyszerre hagyományőrzés és az emlékezetpolitika része. Egy katonai temető is emlékhely, ahol azok nyugszanak, akik a mai katonáknak a bajtársai voltak. Ilyen emlékhelyet alakítottak ki a közelmúltban a sátoraljaújhelyi köztemetőben, ahol ezernégyszáz hadisírt és az ott lévő emlékművet újították meg. Az első világháborús magyar hősök sírjának felújításának lehetősége nem hagyta érintetlenül a településeket.
Több mint négyszáz magyarországi település indult a hadisírok felújítására szánt pályázaton, melyet a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum hirdetett meg kétmilliárd forint értékben. Mindez azt is jelenti, hogy az emlékezetpolitikában fontos érzelmi hangsúlyt kapott a hadisírok gondozása is.  S hogy milyen érzelmi húrokat érinthet meg a hadisírok ügye, jelzik a nyár elején az úzvölgyi első világháborús magyar katonai sírkertben történtek is. Az elmúlt három évben ennek a pályázatnak köszönhetően több mint harmincezer első világháborús hadisírt újítottak fel, beleértve az adott katonai temetőben nyugvó összes nemzet katonáinak sírját is.

A hadisírok voltaképpen a Hadak útja mentén elhelyezkedő emlékek is, amelyeknek a gondozása, felújítása alkalom arra is, hogy a köztudatban elhelyezze a katonai kegyelet már-már eltűnő fogalmát és egyik jelképe legyen a hősi halált halt katonák emléke megőrzésének. A katonai kegyelet nem tesz különbséget a katonai temetőkben eltemetett katonák között. A hadisírok gondozásánál figyeltek és figyelnek arra, hogy mindenkinek emléket állítsanak, függetlenül attól, hogy a győztes vagy a legyőzött hadsereg katonájaként érte el a katonavég. Az említett sátoraljaújhelyi hadisírkertnek a különlegessége is az, hogy különböző nemzetiségű katonák végső nyughelyéül szolgál. Ez a kegyeleti hozzáállás, mint az elmúlt hetekben tapasztalhattuk, nem minden országra jellemző.

A magyarországi temetőkben jobbára azokat a katonákat temették el, akik magyar földön haltak meg, vagy akiknek a maradványait a rokonok hazahozták külföldi katonai temetőkből. Ne felejtsük el, hogy az első világháborúban is a magyar honvédek messze a határokon túl estek el és az ottani frontvonalak katonai temetőiben nyugszanak. Ezért van oly sok magyar katona sírja Szlovéniában, Észak-Olaszországban, Ukrajnában, Romániában, Dél- Lengyelországban, az egykori Galícia területén. Lengyelországban mintegy négyszáz katonatemető van, melyekben első világháborús magyar katonák sírjai is megtalálhatók. Becslések szerint az első világháború áldozataként mintegy 550-600 ezer magyar honosságú, azaz az egykori Magyarország területén született katonát temettek el a határainkon túl.  Magyarország területén pedig 30-35 ezer hősi halott katona nyugszik az első világháború idejéből.

A hadisírok voltaképpen a Hadak útja mentén elhelyezkedő emlékek is, amelyeknek a gondozása, felújítása alkalom arra is, hogy a köztudatban elhelyezze a katonai kegyelet már-már eltűnő fogalmát és egyik jelképe legyen a hősi halált halt katonák emléke megőrzésének. A katonai kegyelet nem tesz különbséget a katonai temetőkben eltemetett katonák között. A hadisírok gondozásánál figyeltek és figyelnek arra, hogy mindenkinek emléket állítsanak, függetlenül attól, hogy a győztes vagy a legyőzött hadsereg katonájaként érte el a katonavég. Az említett sátoraljaújhelyi hadisírkertnek a különlegessége is az, hogy különböző nemzetiségű katonák végső nyughelyéül szolgál. Ez a kegyeleti hozzáállás, mint az elmúlt hetekben tapasztalhattuk, nem feltétlenül jellemző minden országra.