RSS Feed

Az állatok világa, hatodik kötet

Alfred Brehm - 2019. 04. 30. 8:00:00 Nagyobb szöveg Kisebb szöveg Cikk küldése e-mailben Nyomtatóbarát változat

Az állatok világa, hatodik kötet

"Hosszú ideig meglehetősen biztos ténynek tekintették, hogy a ma Európában is honos patkányok itt eredetileg nem fordultak elő, hanem úgy vándoroltak be. Az általános hit szerint Európába, s így hozzánk is először a házipatkány vándorolt be, melyet a vándorpatkány csak később követett. Az erősebb vándorpatkány azután visszaszorította, sőt kipusztította gyengébb rokonát, s ennek kezdetét általános hiedelem szerint az állat 1727-i Európába való vándorlása jelzi.

Ez az adat Pallas német-orosz természetvizsgáló híradásán alapszik, aki szerint a vándorpatkány az említett évben Ázsiából jövet átúszta a Volgát és azután terjedt tovább byugat felé is. Azonban az orosz búvárok e bevándorlási história hitelességében már régen kételkedtek. Kétségtelen, hogy a vándorpatkány ismeretes volt Közép-Európában már jóval a 18. század harmadik évtizede előtt is. Egy nápolyi adat arra utal, hogy ezt a kellemetlen háziállatot hajókkal hurcolták be Európába, mint ahogy az újabb időben is hajókkal jutott el a világnak úgyszólván valamennyi zugába.

 A házi patkány törzse 16, farka pedig 19 cm-nyi hosszúságot érhet el, egész hossza tehát 35 cm lehet. Színe felül sötétbarnás-fekete, alul valamivel világosabb. Feketésszürke tövű szőrszálai zöldes fémfényben csillognak. A házi patkány aránylag rosszabbul van fölfegyverkezve a létért való küzdelemre, mint a vándorpatkány, amely felülmúlja a házit életenergia és szívósság tekintetében is. Sokkal harciasabb, mint a házi, amelyik kevésbé hajlamos a harcra és harc közben a társai sohasem támogatják. A vándorpatkány tetemesen nagyobb a házi patkánynál, mert 18 cm-es farkával megüti a 42 cm-nyi hosszúságot. Teste alsó és felső részének a színezete különböző.

 A vándorpatkány inkább az épületek alsóbb helyiségeiben, nedves pincékben, boltozatok alatt, bevezető csatornákban, zsilipek, kiöntők, pöcegödrök körül, valamint folyók partjain üt tanyát, míg a házi patkány a ház felső részeiben, magtárakban, padlásokon és hasonló helyeken szeret megtelepedni. A házi patkány jobban ugrik és kapaszkodik, a vándorpatkány sokkal ügyesebb az úszás és a vízalábukás mesterségében, egyben sokkal inkább húsevő, így ragadozó természetű állat, de a kettő egyforma életet él. Az egyik, csakúgy, mint a másik, meglakik az emberi lakás minden zugában, s minden elgondolható helyen, amelyen csak valami táplálékra van reménye.

 A házi patkány mind testileg, mind értelmileg meg lévén áldva mindenféle adománnyal, amely az ember ellenségeivé teheti őket, s így érthető, hogy ezt szüntelenül gyötrik, kínozzák és károsítják.Ha nem találnak utat, készítenek a maguk számára: a legerősebb tölgyfadeszkán és vastag falakon keresztül is utat rágnak maguknak. Az ember csak akkor van tőlük megfelelő biztonságban, ha az épületet mélyre alapozza, a kövek közt lévő minden rést cementtel töm be és elővigyázatosságból a falba esetleg még egy külön réteget is épít be üvegcserepekből."


Fotó: -a-
Lap tetejére
ニューバランス ニューバランス 574 ニューバランス 576 ニューバランス 996 ニューバランス 1400 ナイキ スニーカー ロレックス 買取 ティンバーランド ブーツ