RSS Feed

Magyar hibák, magyar gondok

Csontos Tibor - 2018. 02. 01. 8:00:23 Nagyobb szöveg Kisebb szöveg Cikk küldése e-mailben Nyomtatóbarát változat

Magyar hibák, magyar gondok

"Az egyik politikai államtitkárunk ellen a sajtóban azt a konkrét vádat emelték, hogy a tisztviselők szavazati jogának gyakorlási ügyében súlyos törvényszegéseket követett el. A vád részletezve volt, s kézzelfogható adatokra hivatkozott a sajtó. Természetesen meg akartuk kérdezni az államtitkár urat, hogy alaposak-e ezek a vádak? Az államtitkár úr, amikor hosszas hajsza után végre megtaláltuk, a világ legtermészetesebb hangján kijelentette, hogy ő a róla szóló cikkeket nem olvasta."

"Sajnos, más államférfiak is vannak, akiknek az újságolvasás még nem kultúrszükséglet, érdemes tehát e kérdés körül a nézeteket egy kissé tisztázni. Mindenekelőtt meg lehet állapítani, hogy az újságnak nincsen szüksége arra, hogy az államtitkár úr is olvasson újságot. ... Az újságnak az a magánérdeke, hogy az államférfiak ne olvassanak újságot, mert így bizonyosan elkövetik tájékozatlanságukban azokat a hallatlan baklövéseket, melyek annyi újságcikkhez szolgáltatnak hálás anyagot. Továbbá, miként a törvény nem tudása nem mentség, azonképpen egy államtitkárra vagy miniszterre nézve sem lehet mentség az, hogy ő nem olvas újságot. Micsoda politikus az, akinek nincsen tudomása a világ és az ország eseményeiről?

Aki az ország ügyeinek intézésében szerepet vállalt, annak nemcsak az a természetes kötelessége, hogy néha egy-egy aktát elintézzen, hanem az is, hogy a lehető legrövidebb idő alatt és a lehető legpontosabban értesüljön minden olyan eseményről, mely az ő hivatali hatáskörét érinti. Aki ezt nem teszi, az semmibe sem veszi azt a közérdeket, melynek szolgálatára vállalkozott. ... Egy szegény országnak mindenesetre roppant fényűzés, ha az országnak olyan államtitkára van, aki oly kevéssé érdeklődik az események iránt, hogy még újságot sem olvas. 

Ha egy magyar államférfiú azt gondolja is, hogy neki nem kell az újság ahhoz, hogy belőle az ország és a világ eseményeiről tudomást szerezzen, mert őt az események egyszerűen "nem érdeklik" (az igazi úr sohasem siet, sohasem csodálkozik és sohasem érdeklődik"), akkor is fölötte célszerűtlen és fölötte káros szokás, ha nem olvas újságot. Mert, mint a példa mutatja, az újságokban néha vádak foglaltatnak, s e vádaknak, ha az érdekelt fél nem vesz tudomást róluk, káros következményei lehetnek. 

Azzal lehet nem törődni, hogy mit mondanak az újságok, de nem lehet azzal nem törődni, hogy mit gondolnak az emberek? A nép, a közönség kétségbevonhatatlanul olvassa az újságokat, tudomásul veszi a vádakat, s ezeket az, akire vonatkoznak, nem veszi tudomásul: a közönség ítél."


Az államtitkár és az újság című cikk  a Pesti Naplóban jelent meg 1925. május 10-én Szabó László tollából. A szerzőnek ez az írása is szerepel a Magyar hibák, magyar gondok című, 1927-ben kötetben is kiadott cikkgyűjteményében. Fotó: Varga Gábor
Lap tetejére
ニューバランス ニューバランス 574 ニューバランス 576 ニューバランス 996 ニューバランス 1400 ナイキ スニーカー ロレックス 買取 ティンバーランド ブーツ