RSS Feed

Tekintet alá esve

Csontos Tibor - 2017. 11. 30. 8:00:27 Nagyobb szöveg Kisebb szöveg Cikk küldése e-mailben Nyomtatóbarát változat

Tekintet alá esve

Tudjuk, hogy a magyar hivatali nyelv szavai, kifejezései mindörökkön örökké alulmúlhatók lesznek. A legújabb gyöngyszemet a vasúttársaság egyik Bizonylatán találtam. Bizony, bizony, már ez a Bizonylat szó is csúcsteljesítmény, de ami az itt következőket illeti, az már egyenesen tüneményes. Számlával egy tekintet alá eső okirattal volt dolgom a minap. Eszközlöm hát, hogy megfejtés realizálására kerüljön e jegyzet tárgyát képező mondat mibenléte.

Találkozott már a tekintetük Számlával egy tekintet alá eső okirattal? Az enyém már már igen.Ezzel a felirattal indult ugyanis az a papírkígyó, amit a minap kaptam az egyik vasútállomás pénztárában. Megismétlem: Számlával egy tekintet alá eső okirat. Hát nem gyönyörű?! Igaz, hogy eredetileg két tekintet alá esett az okirat, mármint a jegypénztáros és az én fürkésző tekintetem alá, de végül egy harmadik, számomra ismeretlen személy tekintete alá eső okiratot kaptam kézhez. 

Azon töprengek, hogy nem kevés szellemi erőfeszítésbe kerülhetett kitalálni az említett okiratfajtának ezt az elnevezését. Vajon hány tekintetet vethetett az égre avagy az iroda plafonjára a magyar nyelvnek ez a szómágusa, amíg megszülte ezt a szóleleményt? Mert kétségtelenül a hivatali nyelv remekműve. De hát ne bántsuk a magyar szó eme apostolát, hiszen a lánglelkű Petőfi is elkallódott olykor a hivatali nyelv labirintusában, midőn 1849. május 28-án keltezett beadványában így fogalmazott: " Alólírott a katonai pályáról a polgári életbe lép át, s őrnagyi rangját ezennel a t.c. hadügyminisztérium kezeibe teszi le, mely lemondás elfogadásáróli oklevelet kiadatni kéri."

S vajon hány tekintet alá esnek a mai nyakatekert hivatali fogalmazások, úgy is, mint  "megrendezésre kerül", "kialakításra kerül", " realizálásra kerül", " az elkövetkezendő években", " a járat beindítása", " a panasz tárgyát képezte", " a panasz tárgya volt", " szíveskedjék a befizetést eszközölni", " kérjük, szíveskedjék hivatali használatra megküldeni" és így tovább és így tovább. 

Panaszunk tárgyát azonban a vasúttársaság irányában ez a Számlával egy tekintet alá eső okirat képezi. Eszközöljük hát a megfejtését, melynek végén reményeink szerint megfejtés kialakítására kerülhet ez az okirati lelemény. Persze, csupán sejteni való, hogy ez a mondat egyszerűen ennyit jelenthet: Számlával azonos okirat.

Tekintettel az egyszerű, világos gondolatközlésre. Ez az óhajunk vajon mikor esik a vasúttársaság tekintete alá? 

Fotó: Varga Gábor
Lap tetejére
ニューバランス ニューバランス 574 ニューバランス 576 ニューバランス 996 ニューバランス 1400 ナイキ スニーカー ロレックス 買取 ティンバーランド ブーツ